[20230213] 196-TB VV xét tuyển trình độ Đại học hình thức VLVH  
[20230203] 26-TB VV tuyển sinh trình độ LTDH hình thức VLVH  
[20230203] 25-TB VV tuyển sinh trình độ ĐH hình thức VLVH năm 2023  
[20230111] 32-TB VV tuyển sinh trình độ TS đợt 1 năm 2023  
[20230111] 31-TB VV tuyển sinh trình độ Ths đợt 1 năm 2023  
[20230111] 30-KH Tuyển sinh trình độ thạc sĩ tiến sĩ năm 2023  
[20221012] 2721-QD Về điểm trúng tuyển kỳ uyển sinh trình độ THS  
[20221017] 2027-KH Truyền thông chương trinh chuyển tiếp du học Đại học Concord  
[20221005] 1992-TB VV tuyển sinh trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng  
[20221004] 1957-TB VV tuyển sinh chương trình chuyển tiếp du học tại Đại học Conccrd Hoa Kỳ