768-TB tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 2022  
Thông báo chiêu sinh lớp ôn thi Anh văn dự tuyển cao học đợt 1 năm 2022  
Thông báo chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức dự tuyển cao học đợt 1 năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022  
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022  
(Thông báo) Tuyển sinh trình độ Cao đẳng chính quy (Bổ sung) Đợt 2 năm 2019  
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019  
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1, Kỳ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 vào trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 02/08/2017

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1, Kỳ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 vào trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1, Kỳ xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2017 vào trường Đại học Tài chính - Marketing

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh năm 2017  
  • 27/07/2017

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh năm 2017

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao và chương trình quốc tế đại học chính quy kỳ thi tuyển sinh năm 2017

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy 2017 vào trường đại học Tài chính Marketing DMS  
  • 27/07/2017

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy 2017 vào trường đại học Tài chính Marketing DMS

Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển trình độ đại học hệ chính quy 2017 vào trường đại học Tài chính Marketing DMS