KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 - 2028  
CHIA TAY PGS. TS. TRẦN HUY HOÀNG, NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG KHOA TCNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH SAU NHIỀU NĂM CỐNG HIẾN TẠI UFM  
CHIA TAY TS. TRẦN THỊ DIỆN, PHÓ TRƯỞNG KHOA TCNH NGHỈ HƯU HƯỞNG CHẾ ĐỘ BHXH SAU NHIỀU NĂM CỐNG HIẾN TẠI UFM  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023  
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THỰC HIỆN  MÔ HÌNH “THỂ DỤC THỂ THAO, NÂNG CAO SỨC KHỎE”  
Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng tham gia nghỉ mát mùa hè 2022 – đợt 2 tại Thành phố biển Vũng Tàu  
Công đoàn Khoa Tài chính- Ngân hàng hưởng ứng hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) tham gia nghỉ mát mùa hè 2022 (đợt 1)  
Công Đoàn Bộ Phận Khoa Tài Chính - Ngân Hàng Tham Gia Giải Bowling Năm 2022 Chào Mừng 47 Năm Ngày Giải Phóng Hoàn Toàn Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước Và 136 Năm Quốc Tế Lao Động  
CĐBP KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KIỆN TOÀN BCH CÔNG ĐOÀN  
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HƯỞNG ỨNG “LỄ HỘI ÁO DÀI”