ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHÁT CHÁO THIỆN NGUYỆN  
CLB NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO  
CLB NHÀ ĐẦU TƯ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CUỘC THI UFM INVESTORS 2021  
GIẢI BÓNG ĐÁ NAM TRUYỀN THỐNG KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  
HOẠT ĐỘNG “TRI ÂN” KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  
HỘI THẢO SỨC KHOẺ SINH SẢN  
XUÂN TÌNH NGUYỆN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 2021  
TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI  KHOA TÀI CHÍNH- NGÂN HÀNG NĂM 2021  
RA MẮT BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI, ĐOÀN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHIỆM KÌ VI (2021-2023)  
Ban Chấp hành Đoàn khoa