KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM”  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  
HỘI THẢO KHOA HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING (KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG) PHỐI HỢP CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÁNH HÒA ĐỒNG TỔ CHỨC  
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN KINH TẾ-XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM”  
Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo  
  • 12/07/2018

Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo "Thành tựu và thách thức của TT Tài chính VN sau 10 năm gia nhập WTO"

Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo "Thành tựu và thách thức của TT Tài chính VN sau 10 năm gia nhập WTO"

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường  
  • 03/06/2018

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn  
  • 03/06/2018

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn

Viết bài cho tạp chí Tài chính Marketing số 25  
  • 03/06/2018

Viết bài cho tạp chí Tài chính Marketing số 25

Viết bài cho tạp chí Tài chính Marketing số 25