TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2016  
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa  
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG PHỐI HỢP VỚI PHÒNG KHẢO THÍ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO “Kiểm định chương trình đào tạo - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”  
Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng Khoa Tài Chính - Ngân Hàng  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM”  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  
HỘI THẢO KHOA HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING (KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG) PHỐI HỢP CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÁNH HÒA ĐỒNG TỔ CHỨC  
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN KINH TẾ-XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM”  
Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo  
  • 12/07/2018

Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo "Thành tựu và thách thức của TT Tài chính VN sau 10 năm gia nhập WTO"

Thông báo điều chỉnh thời gian Hội Thảo "Thành tựu và thách thức của TT Tài chính VN sau 10 năm gia nhập WTO"

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường  
  • 03/06/2018

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học Trường