KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG”  
857-QD vv ban hanh Quy dinh ve trich dan va chong dao van cua truong  
Quyết định 844 ban hành quy định về hoạt động nghiên cứ khoa học của giảng viên  
Tổ chức thành công hội thảo cấp trường  
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  
TỔNG HỢP CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2016  
Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức đánh giá cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học tỉnh Khánh Hòa  
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG PHỐI HỢP VỚI PHÒNG KHẢO THÍ - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO “Kiểm định chương trình đào tạo - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam”  
Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Phó Trưởng Khoa Tài Chính - Ngân Hàng  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM”