SINH VIÊN KHOA TC-NH THAM GIA HỘI THAO SINH VIÊN UFM LẦN THỨ IV  
 • 03/06/2018

SINH VIÊN KHOA TC-NH THAM GIA HỘI THAO SINH VIÊN UFM LẦN THỨ IV

SINH VIÊN KHOA TC-NH THAM GIA HỘI THAO SINH VIÊN UFM LẦN THỨ IV

Hội thảo tuyển dụng việc làm và Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 14D Khoa TCNH năm 2017  
 • 24/12/2017

Hội thảo tuyển dụng việc làm và Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 14D Khoa TCNH năm 2017

Hội thảo tuyển dụng việc làm và Triển khai kế hoạch thực tập tốt nghiệp khóa 14D Khoa TCNH năm 2017

Hội thao Sinh viên năm 2017  
 • 24/08/2017

Hội thao Sinh viên năm 2017

Hội thao Sinh viên năm 2017

FLASH BACK PROM 2017 - CẢM XÚC THAY LỜI NÓI  
 • 24/08/2017

FLASH BACK PROM 2017 - CẢM XÚC THAY LỜI NÓI

FLASH BACK PROM 2017 - CẢM XÚC THAY LỜI NÓI

Cuộc thi học thuật  
 • 24/08/2017

Cuộc thi học thuật "Tài chính UFM - Lần 2"

Cuộc thi học thuật "Tài chính UFM - Lần 2"

Hội thảo-Định hướng xu thế ngành TCNH trong thời đại mới  
 • 21/08/2017

Hội thảo-Định hướng xu thế ngành TCNH trong thời đại mới

Hội thảo-Định hướng xu thế ngành TCNH trong thời đại mới

Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam -20/11/2016  
 • 21/08/2017

Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam -20/11/2016

Hội diễn văn nghệ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam -20/11/2016

Tổng kết hoạt động Đoàn khoa năm học 2016-2017  
 • 09/08/2017

Tổng kết hoạt động Đoàn khoa năm học 2016-2017

Tổng kết hoạt động Đoàn khoa năm học 2016-2017

THƯ MỜI Tham dự hội thảo khoa học “Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Nam Giai Đoạn 2015 - 2020”  
 • 07/04/2015

THƯ MỜI Tham dự hội thảo khoa học “Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Nam Giai Đoạn 2015 - 2020”

THƯ MỜI Tham dự hội thảo khoa học “Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt Nam Giai Đoạn 2015 - 2020”

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015- 2020  
 • 07/04/2015

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015- 2020

KẾ HOẠCH HỘI THẢO KHOA HỌC Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2015- 2020