Quyết định 845 ban hành quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  
Quyết định phê duyệt đề tài NCKH  của SV năm 2022, đợt 5  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 11 – năm 2022  
Thông báo về việc tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021  
Thông báo thực hiện đề tài NCKH SV năm 2022