Bộ TC tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Khoa TCNH 2021  
277-1112-QD Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính  
TẬP THỂ VÀ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG  VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2019  
CÁC THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  
Tập thể và các cá nhân tiêu biểu Khoa Tài Chính-Ngân Hàng được tuyên dương đạt thành tích cao năm 2018