Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kỳ Đồng  
Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Công ty TNHH AEON Việt Nam  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện PTI  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM