Các biểu mẫu liên quan đến Công tác đánh giá kết quả RLSV  
[20230314] 631-QD Ban hành đề án Đào tạo Kỹ năng mềm  
[20230314] 274-QD Ban hành Quy định đào tạo Kỹ năng mềm  
Biểu mẫu và thông báo trợ cấp BCS lớp  
Các quyết định phân công CVHT  
Liên chi hội SV khoa TCNH  
Phòng Tài chính - Kế toán: HỌC PHÍ  
Phòng QLĐT xử lý các vấn đề của SV  
Các quy định về tiếng Anh đv SV  
Các hoạt động SV cần tham gia để có thể cải thiện điểm RÈN LUYỆN