CHI BỘ VÀ CÔNG ĐOÀN BP KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CUỘC THI ONLINE “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Tài chính - Marketing lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”  
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ 2020-2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  
Chi bộ Khoa Tài chính-Ngân Hàng, Khoa Thuế-Hải Quan sinh hoạt chuyên đề Quý 4 năm 2019  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH–NGÂN HÀNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI  
Chi bộ Khoa Tài chính-Ngân hàng thăm và tặng quà  Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp ngày 27/7  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG CỤ THỂ HÓA CHỦ ĐỀ 2019 BẰNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC, ĐẦY Ý NGHĨA  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1/2019:  “PHÁT HUY NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM”  
LỄ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING.  
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
Hành trình về nguồn tại Khu di tích căn cứ Trung Ương Cục Miền Nam của Đảng viên Chi bộ Khoa Tài chính–Ngân hàng, Đảng bộ Trường ĐH Tài chính–Marketing