LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ THANH NGA GIỮ CHỨC PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ KHOA TCNH NHIỆM KỲ 2020 – 2022  
Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2022  
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGẦN HÀNG NĂM 2021  
Chi bộ khoa TCNH thực hiện thành công sinh hoạt chuyên đề Quý 2/2021 “Bác Hồ với công tác tài chính  
Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng  (Trường Đại học Tài chính – Marketing) Học tập và làm theo Bác  trong việc nâng cao chất lượng đào tạo  
Học tập và làm theo Bác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Chi bộ Khoa Tài chính– Ngân hàng trường Đại học Tài  chính – Marketing  
Chi bộ Khoa TCNH san sẻ yêu thương, ấm lòng người nghèo mùa dịch COVID-19  
Trao quyết định công nhận đảng viên chính thức và trao thẻ đảng cho đảng viên  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  THỰC HIỆN CHUYẾN VỀ NGUỒN THĂM ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG, TPHCM  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ  MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN DỊP NGÀY 27/07