CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2023  
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NĂM 2022  
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN VỚI CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG BIỂN ĐẢO” TẠI HUYỆN CẦN GIỜ, TP.HCM  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ 2/2022  “TÍNH THỰC TIỄN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG” VÀ THAM QUAN KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MÌNH QUẬN 7  
CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN KL-01/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ  
Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2022  
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH ĐỒNG CHÍ TRẦN THỊ THANH NGA GIỮ CHỨC PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ KHOA TCNH NHIỆM KỲ 2020 – 2022  
Chi bộ khoa TCNH thực hiện thành công sinh hoạt chuyên đề Quý 2/2021 “Bác Hồ với công tác tài chính  
Chi bộ Khoa Tài chính – Ngân hàng  (Trường Đại học Tài chính – Marketing) Học tập và làm theo Bác  trong việc nâng cao chất lượng đào tạo  
Học tập và làm theo Bác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Chi bộ Khoa Tài chính– Ngân hàng trường Đại học Tài  chính – Marketing