LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022  
10 sự kiện nổi bật - Khoa TCNH - Năm 2022  
Bộ TC tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho tập thể Khoa TCNH 2021  
ĐOÀN KHOA - LIÊN CHI HỘI KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ TRI ÂN THẦY CÔ VÀ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÂN HOAN CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 22D  
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN VỚI CHỦ ĐỀ “BẢO VỆ BIÊN CƯƠNG BIỂN ĐẢO” TẠI HUYỆN CẦN GIỜ, TP.HCM  
2186-TB VV cấp phát tài khoản Office 365 cho sinh viên khóa 22D  
KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NĂM 2022  
LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NĂM 2022  
LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2022