KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG BẬC CAO ĐẲNG LỚP CLC_18CTC01  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1,2 BẬC CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LỚP CLC_18CTC01 VÀ CLC_19CTC  
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, TÀI CHÍNH BẢO HIỂM - ĐẦU TƯ HỌC KỲ GIỮA 2021  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY MISA  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM  
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THẢO: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỢP LÝ TẠI VIỆT NAM”  
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG              THAM GIA GIẢI BOWLING NĂM 2021 CHÀO MỪNG 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ môn Tài Chính - Tiền Tệ thuộc Khoa Tài Chính-Ngân hàng  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY PRUDENTIAL THÀNH TÀI