CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ  MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN DỊP NGÀY 27/07  
CHI ỦY KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM GIA HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐẢNG  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc Đại học - học kì giữa năm 2020  
Kế hoạch thực hiện đồ án môn học, thực tập nghề nghiệp bậc Cao đẳng học kì giữa 2020  
HỌP MẶT CHIA TAY CÔ PHẠM THI THU HỒNG NGHỈ HƯU  ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI  
TẬP THỂ VÀ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG  VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2019  
CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG THAM GIA ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC GIỮA GIỜ “KHỎE ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỐT  VÀ PHỤC VỤ TỐT”  
HỘI THẢO KHOA HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING (KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG) PHỐI HỢP CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÁNH HÒA ĐỒNG TỔ CHỨC  
CHI BỘ VÀ CÔNG ĐOÀN BP KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CUỘC THI ONLINE “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Tài chính - Marketing lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp hệ Liên thông đại học chính quy học kì đầu 2020 (LTDH13TC2)