KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG GẶP MẶT TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY LỄ TRI ÂN THẦY CÔ VÀ VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  
Kế hoạch thực tập cuối khóa hệ Liên thông Đại học chính quy đợt 2 năm 2020  
CÔNG TY BẢO HIỂM MANULIFE TIẾP NHẬN SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG ĐẾN LÀM THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TẠI CÔNG TY  
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHÓA 17 BẬC ĐẠI HỌC (20D) NĂM 2020  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp bậc Đại học học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp 2 bậc Cao đẳng học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng học kì cuối năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và viết Khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học đợt 2 năm 2020 (Học kì cuối 2020)  
UFM ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân Đội và Công ty phát triển công nghệ Thái Sơn