CHI BỘ VÀ CÔNG ĐOÀN BP KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CUỘC THI ONLINE “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Tài chính - Marketing lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”  
Kế hoạch thực hành nghề nghiệp hệ Liên thông đại học chính quy học kì đầu 2020 (LTDH13TC2)  
Kế hoạch thực tập cuối khóa hệ Liên thông Đại học chính quy đợt 1 năm 2020 (LTDH14TC1)  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng - C17 học kì đầu năm 2020  
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và viết Khóa luận tốt nghiệp bậc Đại học đợt 1 năm 2020  
Họp mặt truyền thống Khoa Tài Chính-Ngân Hàng năm 2019  
Khoa Tài Chính-Ngân Hàng đón nhận Quyết định và Giấy Chứng nhận Kiểm định đạt chuẩn Chất lượng giáo dục 2 Chương trình đào tạo  
Khoa Tài Chính-Ngân Hàng tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị CC-VC NĂM 2020  
ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHIỆM KỲ 2020-2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  
Tập thể và các cá nhân tiêu biểu Khoa Tài Chính-Ngân Hàng được tuyên dương đạt thành tích cao năm 2018