Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Tài Chính - Marketing và  các doanh nghiệp  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY MISA  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY PRUDENTIAL THÀNH TÀI  
Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kỳ Đồng  
Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Công ty TNHH AEON Việt Nam  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện PTI  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM