Thông báo tuyển dụng SGDCK TPHCM - đến hết ngày 30/9/2022  
Thông báo Nhận học bổng của nhà tài trợ Smart Train trao  cho các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nhận Bằng tốt nghiệp năm 2022  
Lễ ký kết hợp tác giữa trường đại học Tài Chính - Marketing và  các doanh nghiệp  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY MISA  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY ACECOOK VIỆT NAM  
SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  THAM QUAN THỰC TẾ TẠI CÔNG TY PRUDENTIAL THÀNH TÀI  
Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Kỳ Đồng  
Thỏa thuận hợp tác giữa trường ĐH Tài Chính-Marketing với Công ty TNHH AEON Việt Nam  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện PTI  
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa trường ĐH Tài chính-Marketing với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM