857-QD vv ban hanh Quy dinh ve trich dan va chong dao van cua truong  
Quyết định 845 ban hành quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên  
Quyết định phê duyệt đề tài NCKH  của SV năm 2022, đợt 5  
Thông báo thực hiện Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022  
Kế hoạch báo cáo chuyên đề môn học tài chính quốc tế  
Danh sách thực hiện đề tài NCKH SV năm 2022  
Kế hoạch triển khai Giải thưởng “Tài năng kinh tế trẻ” dành cho sinh viên lần thứ 11 – năm 2022  
Thông báo triển khai giải thưởng tài năng kinh tế trẻ dành cho sinh viên lần 9- năm 2020  
Sinh viên khoa Tài chính – Ngân hàng UFM đạt giải khuyến khích tại Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2021  
Thông báo Danh sách phân công GV hướng dẫn đề tài NCKHSV năm 2021 của Khoa TCNH