CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG THAM GIA “NGÀY HỘI QUỐC TẾ THIẾU NHI” VÀ HỘI THI “ĐUA THUYỀN RỒNG UFM – 2019”  
Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)  
  • 22/05/2018

Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)

Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)