CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG              THAM GIA GIẢI BOWLING NĂM 2021 CHÀO MỪNG 45 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING  
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021  
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TỔ CHỨC DU LỊCH HÈ 2020 ĐỢT 1  
CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG THAM GIA ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC GIỮA GIỜ “KHỎE ĐỂ GIẢNG DẠY TỐT, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỐT VÀ PHỤC VỤ TỐT”  
CHI BỘ VÀ CÔNG ĐOÀN BP KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG TỔ CHỨC CUỘC THI ONLINE “Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Tài chính - Marketing lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”  
Khoa Tài Chính-Ngân Hàng tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị CC-VC NĂM 2020  
Công đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân hàng tham gia Du lịch Hè 2019 tại Vũng Tàu  
Công đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân hàng tham gia Du lịch Hè 2019 cùng Công đoàn Trường tại Phan Thiết  
CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG THAM GIA “NGÀY HỘI QUỐC TẾ THIẾU NHI” VÀ HỘI THI “ĐUA THUYỀN RỒNG UFM – 2019”  
Đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân Hàng tham gia