Công đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân hàng tham gia Du lịch Hè 2019 tại Vũng Tàu  
Công đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân hàng tham gia Du lịch Hè 2019 cùng Công đoàn Trường tại Phan Thiết  
CÔNG ĐOÀN VIÊN KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG THAM GIA “NGÀY HỘI QUỐC TẾ THIẾU NHI” VÀ HỘI THI “ĐUA THUYỀN RỒNG UFM – 2019”  
Đoàn viên Khoa Tài Chính-Ngân Hàng tham gia  
Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)  
  • 22/05/2018

Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)

Giải cờ tướng khoa Tài chính – Ngân hàng (mở rộng) Kỷ niệm Ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2018)