Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15D - Hệ chính quy