Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14D, 13D và 12D - Hệ chính quy