Văn bản Quy định

Quy định về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên UFM 

27 Tháng Bảy 2017 5:40:00 CH
Sinh viên xem chi tiết tại đây... chi tiết >>

Quy định chế độ chính sách đối với sinh viên UFM 

27 Tháng Bảy 2017 5:38:00 CH
Sinh viên xem chi tiết tại đây... chi tiết >>

Quy chế công tác sinh viên UFM 

27 Tháng Bảy 2017 5:35:00 CH
Sinh viên xem tại đây.. chi tiết >>

Quy định về đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy tại trường Đại học Tài... 

10 Tháng Tám 2015 1:24:00 CH
BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING Số: 1065/QĐ-ĐHTCM-QLĐT CỘNG ... chi tiết >>

Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên 

09 Tháng Mười Một 2014 4:40:00 CH
Mẫu phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên. Chi tiết theo file đính kèm chi tiết >>