Tuyển sinh

LỚP HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ VÀ TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH  

29 Tháng Chín 2014 3:14:00 CH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN Hướng dẫn Lập hồ sơ và Thẩm định Tín dụng tại Ngân... chi tiết >>

PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

25 Tháng Chín 2014 11:24:00 CH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN Phân tích & Đầu tư Chứng khoán I. MỤC TIÊU Thị... chi tiết >>