Chương trình đào tạo Khóa 15D

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm & Đầu tư 

Đăng bởi Admin
14 Tháng Giêng 2016 10:17:00 SA
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Ban hành theo Quyết định số ……………/QĐ-TCM, ngày ….tháng…. năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại họcTài chính - Marketing). Tên chương trình : Tài chính bảo hiểm và Đầu tư Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào ... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng 

Đăng bởi Admin
14 Tháng Giêng 2016 9:41:00 SA
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Tài chính định lượng Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng Mã ngành đào tạo: Hình thức đào tạo : Chính quy – hệ tín chỉ (Ban hành theo Quyết định số... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo CLC15DTC (Chất lượng cao) 

Đăng bởi Admin
14 Tháng Giêng 2016 9:35:00 SA
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Tài chính doanh nghiệp (Chất lượng cao) Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: Hình thức đào tạo : Chính quy – hệ tín chỉ (Ban hành... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo 15DTC (Tài chính doanh nghiệp) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 5:12:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Tài chính doanh nghiệp Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng Mã ngành đào tạo Hình thức đào tạo : Chính quy – hệ tín chỉ (Ban hành theo Quyết định số... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo 15DNH (Ngân hàng) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:52:00 CH