Chương trình đào tạo 12D,13D,14D

Chương trình đào tạo CLC14DNH (Chất lượng cao Ngân hàng) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:40:00 CH
(Xem chương trình đào tạo CLC13DNH). Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo CLC14DTC (Chất lượng cao Tài chính doanh nghiệp) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:35:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Dành cho các lớp chất lượng cao) (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHTCM, ngày tháng năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing) Tên chương trình : Tài chính doanh nghiệp... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo 14DTC (Tài chính doanh nghiệp) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:32:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình : Tài chính doanh nghiệp Trình độ đào tạo : Đại học Ngành đào tạo : Tài chính – Ngân hàng Niên khóa đào tạo : 2014 - 2018 Hình thức đào tạo : Chính quy – hệ tín chỉ (Ban hành theo... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo 14DNH (Ngân hàng) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:31:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Ngân hàng Trình độ đào tạo: Đại học Ngành đào tạo: Tài Chính – Ngân Hàng Niên khóa đào tạo: 2013-2017 Hình thức đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ (Ban... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo CLC13DTC (Chất lượng cao Tài chính doanh nghiệp) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:22:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Dành cho các lớp chất lượng cao) (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHTCM, ngày tháng năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing) Tên chương trình : Tài chính doanh nghiệp... Xem chi tiết >>

Chương trình đào tạo CLC13DNH (Chất lượng cao Ngân hàng) 

Đăng bởi Admin
13 Tháng Giêng 2016 4:20:00 CH
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Dành cho các lớp chất lượng cao) (Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHTCM, ngày tháng năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing) Tên chương trình : Ngân hàng Trình độ đào tạo ... Xem chi tiết >>