Sự kiện nổi bật

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ niên chế (Học kì Hè 2017) 

07 Tháng Sáu 2017 4:25:00 CH
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Cao đẳng... Kế hoạch thực tập tốt nghiệp bậc Đại học... Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn... chi tiết >>

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp (Học kì Hè 2017) 

07 Tháng Sáu 2017 3:27:00 CH
Kế hoạch THNN, THNN2... Kế hoạch THNN1... Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn (hệ Niên chế)... Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn (hệ Tín chỉ)... chi tiết >>

Danh sách bổ sung (đợt ngày 20-02-2017) Phân công hướng dẫn Khóa luận TN đợt 1 năm 2017 

20 Tháng Hai 2017 4:18:00 CH
Sinh viên xem danh sách tại đây ** Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn./. chi tiết >>

Danh sách bổ sung (đợt ngày 14-02-2017) Phân công hướng dẫn Khóa luận TN đợt 1 năm 2017 

15 Tháng Hai 2017 10:50:00 CH
Sinh viên xem danh sách tại đây ** Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn./. chi tiết >>

Danh sách bổ sung (đợt ngày 10-02-2017) Phân công hướng dẫn Khóa luận TN đợt 1 năm 2017 

10 Tháng Hai 2017 3:55:00 CH
Xem chi tiết... ** Lưu ý: Sinh viên chủ động liên hệ với Giảng viên hướng dẫn./. chi tiết >>