Thực hành-Thực tập

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2018 

Đăng bởi Admin
10 Tháng Ba 2018 4:25:00 CH
Xem Kế hoạch Xem Danh sách phân công GVHD Xem chi tiết >>

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 

Đăng bởi Admin
26 Tháng Giêng 2018 3:57:00 CH
Xem Kế hoạch Xem Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn Xem Danh sách bổ sung (7/3/2018) Xem chi tiết >>

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và làm Khóa luận TN đợt 3 năm 2017 

Đăng bởi Admin
02 Tháng Mười Một 2017 3:19:00 CH
Sinh viên xem Kế hoạch tại đây Danh sách phân công GVHD (hệ Chính quy) Danh sách phân công GVHD (hệ VLVH) Xem chi tiết >>

Kế hoạch thực hành nghề nghiệp học kì cuối 2017 

Đăng bởi Admin
06 Tháng Mười 2017 2:40:00 CH
Sinh viên xem kế hoạch tại đây Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn. Xem chi tiết >>

Danh sách bổ sung (đợt ngày 22-08-2017) Phân công hướng dẫn Khóa luận TN đợt 2 năm 2017 

Đăng bởi Admin
22 Tháng Tám 2017 1:55:00 CH
Sinh viên xem danh sách tại đây (Danh sách bổ sung ngày 22/08/2017) Xem chi tiết >>