Thông báo sinh viên

Thông báo Về việc kiểm tra, đối chiếu và xác nhận thông tin để ghi trên văn bằng tốt nghiệp đối vớ... 

Đăng bởi Admin
17 Tháng Sáu 2018 11:05:00 SA
Xem thông báo Xem Danh sách C15 Xem Danh sách C14 Xem Danh sách C13 Xem Danh sách C12 Xem chi tiết >>

Thông báo về việc Quyết định và kế hoạch trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 (họ... 

Đăng bởi Admin
14 Tháng Sáu 2018 8:42:00 CH
- Sinh viên bậc Cao đẳng xem Quyết định và danh sách tại đây. - Sinh viên bậc Đại học xem Quyết định và danh sách tại đây. - Sinh viên xem kế hoạch trao học bổng tại đây. Thời gian: 9h00' - Thứ 4, ngày 20/06/2018. Địa điểm: Hội ... Xem chi tiết >>

Thông báo về việc kiểm dò điểm rèn luyện sinh viên học kỳ cuối 2017 

Đăng bởi Admin
12 Tháng Tư 2018 8:38:00 SA
Danh sách sinh viên đạt kết quả rèn luyện yếu kém 2 học kỳ liên tiếp phải tạm ngừng học http://pdt.ufm.edu.vn/…/thongbao/hk21718/yeu_kem_rl_2_hk_hk… Danh sách sinh viên đạt kết quả rèn luyện yếu kém có học lực từ trung bình trở... Xem chi tiết >>