Nghiên cứu khoa học SV

Thông báo kết quả xét chọn đề tài NCKH SV năm 2018 

03 Tháng Sáu 2018 6:05:00 CH
Sinh viên xem kết quả tại đây.... Các đề tài đạt điểm từ 80 trở lên được xét chọn tham gia Giải thưởng NCKH SV cấp trường năm 2018. Ba đề tài NCKH SV đạt kết quả... chi tiết >>

Quy định hoạt động NCKH SV năm 2017 

02 Tháng Giêng 2018 11:17:00 CH
Xem Quy định tại đây chi tiết >>

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 7 năm 2018 

11 Tháng Chín 2017 12:32:00 CH
Xem thông báo tại đây Sinh viên tải biểu mẫu tại đây chi tiết >>

Biểu mẫu NCKH SV 2017 

25 Tháng Bảy 2017 11:41:00 CH

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017 

05 Tháng Mười 2016 2:53:00 CH
Sinh viên xem Thông báo tại đây. chi tiết >>

Kế hoạch nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên Chất lượng cao năm 2016 

05 Tháng Mười 2016 2:14:00 CH
Sinh viên xem Kế hoạch tại đây. Danh sách các đề tài NCKH SV CLC năm 2016. chi tiết >>