Nghiên cứu khoa học

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 7 năm 2018 

11 Tháng Chín 2017 12:32:00 CH
Xem thông báo tại đây Sinh viên tải biểu mẫu tại đây chi tiết >>

Biểu mẫu NCKH SV 2015 

25 Tháng Bảy 2017 11:41:00 CH

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017 

05 Tháng Mười 2016 2:53:00 CH
Sinh viên xem Thông báo tại đây. chi tiết >>

Kế hoạch nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên Chất lượng cao năm 2016 

05 Tháng Mười 2016 2:14:00 CH
Sinh viên xem Kế hoạch tại đây. Danh sách các đề tài NCKH SV CLC năm 2016. chi tiết >>

Viết bài cho tạp chí Tài chính Marketing số 25 

26 Tháng Mười Một 2014 10:36:00 SA
Tạp chí Tài chính Marketing thông báo viết bài kỳ 25. Chi tiết xem file đính kèm chi tiết >>

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn 

09 Tháng Mười Một 2014 4:29:00 CH
Thông báo mới nhất của nhà trường về In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn chi tiết >>