Nghiên cứu khoa học

Biểu mẫu NCKH SV 

25 Tháng Bảy 2017 11:41:00 CH

Thông báo Giải thưởng Tài năng kinh tế trẻ lần 6 năm 2017 

05 Tháng Mười 2016 2:53:00 CH
Sinh viên xem Thông báo tại đây. chi tiết >>

Kế hoạch nghiên cứu khoa học dành cho Sinh viên Chất lượng cao năm 2016 

05 Tháng Mười 2016 2:14:00 CH
Sinh viên xem Kế hoạch tại đây. Danh sách các đề tài NCKH SV CLC năm 2016. chi tiết >>

Viết bài cho tạp chí Tài chính Marketing số 25 

26 Tháng Mười Một 2014 10:36:00 SA
Tạp chí Tài chính Marketing thông báo viết bài kỳ 25. Chi tiết xem file đính kèm chi tiết >>

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn 

09 Tháng Mười Một 2014 4:29:00 CH
Thông báo mới nhất của nhà trường về In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn chi tiết >>

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN & GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

31 Tháng Mười 2014 10:55:00 CH
Thông báo của phòng Quản lý khoa học về Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên & giáo viên hướng dẫn năm 2014 Chi tiết xem file đính kèm chi tiết >>

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN & GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

31 Tháng Mười 2014 10:48:00 CH
Thông báo của phòng Quản lý Khoa học về Danh sách các đề tài NCKH đã đăng ký của sinh viên năm 2014, kèm theo là danh sách giảng viên hướng dẫn chi tiết >>