Đội ngũ giảng viên  

30 Tháng Ba 2015 9:54:00 CH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

1

PSG.TS.Hồ Thủy Tiên

 

Trường khoa tài chính ngân hàng

 

2

PGS.TS Trần Huy Hoàng

Phó Trưởng Khoa

3

TS.Bùi Hữu Phước

Phó Trưởng Khoa

4

Th.S Nguyễn Phú Quốc

Phó trưởng bộ môn Tài Chính – Doanh Nghiệp

5

Chu Thị Thanh Trang

Giảng viên

6

Th.S Hoàng Tôn Thanh Uyên

Giảng viên

7

Th.S Lê Thị Thúy Hằng

Giảng viên

8

Th.S Liêu Minh Lý

Giảng viên

9

Th.S Nguyễn Mậu Bá Đăng

Giảng viên

10

Th.S Nguyễn Minh Phúc

Giảng viên

11

 

Th,S Nguyễn Thanh Vân

Giảng viên

12

Th.S Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Giảng viên

13

Th.S Nguyễn Tiến Hưng

Giảng viên

14

Th,S Nguyễn Vũ Duy

Giảng viên

15

NCS.Th.S Trần Thị Thanh Nga

Giảng viên

16

Th.S Trần Văn Trung

Giảng viên

17

Th.S Thạm Thị Thu Hồng

Giảng viên

18

Th.S Vũ Thanh Tùng

Giảng viên

19  Th.S Nguyễn Ngọc Thảo Trang Giảng viên

- Thư ký khoa: Võ Trần Sơn Nữ Tố Uyên