BAN LÃNH ĐẠO KHOA 

Đăng bởi Admin
26 Tháng Bảy 2017 3:07:00 CH

 

BAN LÃNH ĐẠO KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

 

 

  PGS.TS. Hồ Thủy Tiên    

  Chức danh: Trưởng Khoa  

  Bộ môn: Tài Chính Bảo hiểm và Đầu tư

  Email : tienht@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  TS. Bùi Hữu Phước    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa 

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp  

  Email : phuoctcdn@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

  PGS.TS. Trần Huy Hoàng    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Ngân hàng

  Email :  hoangth@ufm.edu.vn

  Chi tiết >>

 

  TS. Trần Thị Diện    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài chính-Tiền tệ

  Email :  dientran2804@gmail.com

  Chi tiết >>

 

  ThS. Trần Phạm Trác    

  Chức danh: Phó Trưởng Khoa

  Bộ môn: Tài chính doanh nghiệp

  Email :  tractchq@yahoo.com

  Chi tiết >>

 

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA