Thông báo sinh viên

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016-20... 

Đăng bởi Admin
19 Tháng Mười 2017 10:22:00 SA
Xem quyết định Xem kế hoạch trao học bổng Danh sách cấp học bổng khoa Tài chính - Ngân hàng Xem chi tiết >>

Kế hoạch tổ chức hội nghị Công tác sinh viên học kỳ cuối, năm 2017 

Đăng bởi Admin
19 Tháng Mười 2017 10:20:00 SA
Xem Kế hoạch tại đây Xem chi tiết >>

Thông báo đăng ký chỗ ở ngoại trú cho sinh viên đại học chính quy học kỳ cuối 2017 

Đăng bởi Admin
27 Tháng Chín 2017 10:58:00 SA
Sinh viên xem thông báo tại đây Xem chi tiết >>