Thông báo sinh viên

Thông báo về kết quả xử lý kết quả học tập học kỳ đầu năm 2017 đối với sinh viên khóa C15, C16 thu... 

Đăng bởi Admin
15 Tháng Mười Một 2017 8:40:00 SA
Xem thông báo Khóa 15C chương trình đại trà Khóa 15C chương trình chất lượng cao Khóa 16C chương trình đại trà Khóa 16C chương trình chất lượng cao Xem chi tiết >>

Lich nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch (Nguyên đán) Mậu Tuất 2018 với sinh viên thuộc các hệ đào tạ... 

Đăng bởi Admin
04 Tháng Mười Một 2017 11:11:00 CH
Sinh viên xem thông báo tại đây. Xem chi tiết >>

Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác sinh viên học kỳ cuối năm 2017 

Đăng bởi Admin
04 Tháng Mười Một 2017 11:09:00 CH
Sinh viên xem tại đây. Xem chi tiết >>

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016-20... 

Đăng bởi Admin
19 Tháng Mười 2017 10:22:00 SA
Xem quyết định Xem kế hoạch trao học bổng Danh sách cấp học bổng khoa Tài chính - Ngân hàng Xem chi tiết >>