Thông báo sinh viên

Thông báo về việc thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ cuối 2017 

Đăng bởi Admin
25 Tháng Mười Hai 2017 3:16:00 CH
Xem thông báo Xem chi tiết >>

Thông báo v/v nộp văn bằng, chứng chỉ theo quy định chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp ... 

Đăng bởi Admin
22 Tháng Mười Hai 2017 4:11:00 CH
Chương trình đại trà, liên thông đại học, văn bằng hai đại học Chương trình chất lượng cao, chương trình đặc biệt Bậc ĐH, CĐ hệ niên chế (11D, 12C) (UFM cũ) Bậc CĐ hệ tín chỉ (C15, C16) (CFC cũ) Xem chi tiết >>

Lịch làm việc của Cố vấn học tập đối với Sinh viên khóa 17D (Đại trà) bậc Đại học hệ chính quy học k... 

Đăng bởi Admin
22 Tháng Mười Hai 2017 10:49:00 SA
Sinh viên khóa 17D (Đại trà) xem lịch tại đây Xem chi tiết >>