Nghiên cứu khoa học SV

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN & GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

31 Tháng Mười 2014 10:55:00 CH
Thông báo của phòng Quản lý khoa học về Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên & giáo viên hướng dẫn năm 2014 Chi tiết xem file đính kèm chi tiết >>

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN & GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

31 Tháng Mười 2014 10:48:00 CH
Thông báo của phòng Quản lý Khoa học về Danh sách các đề tài NCKH đã đăng ký của sinh viên năm 2014, kèm theo là danh sách giảng viên hướng dẫn chi tiết >>

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị ''10 năm nghiên cứu khoa học sinh viên'' 

31 Tháng Mười 2014 10:29:00 CH
Thời gian tổ chức Hội nghị ''10 năm nghiên cứu khoa học sinh viên'' được chuyển từ ngày 01/11/2014 sang ngày 29/11/2014 (sáng thứ 7). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm chi tiết >>

test 1 

29 Tháng Chín 2014 3:11:00 CH