Nghiên cứu KH Giáo Viên

In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn 

09 Tháng Mười Một 2014 4:29:00 CH
Thông báo mới nhất của nhà trường về In ấn và phát hành kỷ yếu 10 năm đào tạo đại học của khoa chuyên môn chi tiết >>

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị ''10 năm nghiên cứu khoa học sinh viên'' 

31 Tháng Mười 2014 10:29:00 CH
Thời gian tổ chức Hội nghị ''10 năm nghiên cứu khoa học sinh viên'' được chuyển từ ngày 01/11/2014 sang ngày 29/11/2014 (sáng thứ 7). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm chi tiết >>