Thống kê
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 42
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 42

Dự kiến danh sách sinh viên các khóa hệ chính quy được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu, năm 2017 (Học kỳ II, năm học 2016 - 2017) 

28 Tháng Chín 2017 9:56:00 SA

 

Ghi chú:

Sinh viên vui lòng kiểm dò danh sách học bổng dự kiến. Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên gặp cô Lan Anh thông qua:

- Email: lananh@ufm.edu.vn  

+ Sinh viên vui lòng ghi tiêu đề: Thắc mắc học bổng.

+ Nội dung mail: Sinh viên trình bày lý do thắc mắc, để lại họ tên, lớp, mã số sinh viên và số điện thoại.

- Điện thoại: (028) 37720576

-  Văn phòng: Phòng A109 – Cơ sở 2/4 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7.

Thời hạn từ ngày 25/9/2017 đến ngày 02/10/2017, sau thời gian trên, Phòng Công tác Sinh viên ra quyết định chính thức.

 

Xem Danh sách học bổng tại đây