Sự kiện nổi bật

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG 

24 Tháng Ba 2016 10:39:00 SA
Nhằm mục đích giúp cho sinh viên hiểu biết căn bản về chuyên ngành tài chính định lượng và đăng ký học chuyên ngành này tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Được sự... chi tiết >>

HỘI THẢO “VẬN HÀNH CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” 

10 Tháng Giêng 2016 11:16:00 CH
Nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh như: việc xây dựng thị trường, ứng dụng của các công cụ phái sinh, những cơ hội, thách thức của thị trường... chi tiết >>

FUTURE INVESTOR 2015 – THỬ TÀI CHỨNG KHOÁN 

11 Tháng Mười Hai 2015 8:31:00 SA
Nhằm tạo ra một sân chơi cho các bạn sinh viên, khơi gợi niềm yêu thích chứng khoán nơi các bạn sinh viên cuộc thi Future Investor do câu lạc bộ Nhà Đầu Tư tổ chức đã diễn ra ... chi tiết >>