Sự kiện nổi bật

Thông báo lịch sinh hoạt Cố vấn học tập (CVHT) học kì cuối năm 2018 

09 Tháng Tám 2018 8:42:00 CH
Sinh viên xem lịch sinh hoạt CVHT tại đây. chi tiết >>

LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI NĂM 2017 VÀ KHEN THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

28 Tháng Sáu 2018 10:17:00 SA
Vào lúc 9h ngày 20/6/2018, Lễ trao học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối năm 2017 và khen thưởng nghiên cứu khoa học cho sinh viên Khoa Tài chinh – Ngân hàng đã diễn ra hết... chi tiết >>

SINH VIÊN KHOA TC-NH THAM GIA HỘI THAO SINH VIÊN UFM LẦN THỨ IV 

03 Tháng Sáu 2018 5:40:00 CH
Chi tiết tại đây . . . chi tiết >>