Sự kiện nổi bật

HỘI THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

06 Tháng Sáu 2016 10:30:00 CH
Nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống 1/9/1976 – 1/9/2016 thành lập trường Đại học Tài chính – Marketing, đồng thời nhằm tạo lập diễn đàn trao đổi ... chi tiết >>

HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH ĐỊNH LƯỢNG 

24 Tháng Ba 2016 10:39:00 SA
Nhằm mục đích giúp cho sinh viên hiểu biết căn bản về chuyên ngành tài chính định lượng và đăng ký học chuyên ngành này tại Trường Đại học Tài chính – Marketing. Được sự... chi tiết >>

HỘI THẢO “VẬN HÀNH CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM” 

10 Tháng Giêng 2016 11:16:00 CH
Nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán phái sinh như: việc xây dựng thị trường, ứng dụng của các công cụ phái sinh, những cơ hội, thách thức của thị trường... chi tiết >>